همزمان با گسترش نوبخت در ادامه فرهنگ در سال 1999

محمدباقر نوبخت ادامه پیشنهاد حکومت فرهنگیان را در سال 1999 پیشنهاد داد.

به گزارش مجله روز ، جلسه‌ای که با حضور نمایندگان تشکل‌های فرهنگی و مسئولان وزیر آموزش و پرورش و وزارت دولت و امور خارجه برگزار شد عصر امروز در برنامه ریزی و توسعه برگزار شد برنامه توسعه منطقه ای ، به ریاست محمدباقر نوبخت.

در این جلسه ، مسئولان وزارت آموزش و پرورش گزارشی از عملکرد مشاغل فراریان و گسترش مطالب فصل دهم قانون خدمات خدمات مدیریت ارائه دادند در آن صنعت

سپس ، شرکت های فرهنگیان ، در مورد ماهیت و پیامدهای اجرای فوری وضعیت موجود و بالا بردن استانداردهای فصل دهم قانون عدالت صحبت می کنند مدیریت خدمات ، ایده این مشکل به دلیل شرایط مختلف مانند معلم ، سفیران ، دست اندرکاران و بهتر از همه ، در همان سطح حرکت کرده است. در عمل ، اهداف سیستم رسمی کنار گذاشته شده و برخی از مربیان برآورده نمی شوند.

دکتر نوبخت پس از اظهارنظر نمایندگان هیئت فرهنگیان ، انتقاد فرهنگی را از رویکرد حل و فصل تأیید کرد و شمارگان را برای فصل دهم افزایش داد. قانون مدیریت خدمات حقوقی اظهار داشت: رقابت و ارتقاء فصل دهم بخش جداگانه قانون مدیریت خدمات خدمات کنار گذاشته شد ، اما نتوانستند اهداف نظام را تحقق بخشند. به طور خاص ، مناسب برای مربیان ، این سیستم از ابتدای سال 1999 با تأیید اعضای دیگر مؤثر است.

بنابراین مقرر شد در این نشست كه روز جمعه 20 فروردین با حضور نمایندگان نهادهای فرهنگی و مسئولان بخش آموزش و پرورش و همراه با دولت و تجارت مربوطه. 20 آوریل 1999 ، با اقامت دکتر نوبخت ، منقضی می شود.

پایان نامه او

دکمه بازگشت به بالا