چگونه گل و گیاه آپارتمانی را تمیز کنیم؟

این روزها کرونا ویروس بسیاری از مردم بیرون آمدن از خانه و امکان بهره برداری از ساختمان, سبز, گل و گیاهان نیز محدود سوال مطرح می شود, چگونه می شود آن را یک منطقه سبز خانه و سر به سمت خانه به حرکت می کند. رئیس اتحادیه تولید کنندگان گل و گیاه در استان تهران به خصوص آن توضیح روشنی.

بزرگ-حسین سلطان محمدی در مصاحبه با رادیو فردا گفت که گل و گیاه عاری از هر گونه بیماری هستند. گفت: “چند سال پیش که گلخانه در استان تهران در نزدیکی ابتدا دو بار در هفته پاشش. در واقع زمانی که چیزی است که ایجاد شده و به بازار ما به طور طبیعی نکات بهداشتی و مشاهده خواهد شد.

که بسیاری از این گلخانه ها و آبیاری مدرن به صورت چند گفت که گل ها و گیاهان داخل گلخانه از نظر سلامت هیچ مشکلی و مشکلات می تواند در راه خود را به بازار و گل و گل و یا خانه ایجاد شده است.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان گل و گیاه استان تهران افزود: پیشنهاد ما این است که زمانی که شما وارد این گیاه در خانه, سپس بشویید و برگ ها را با آب اسپری و یک پارچه تمیز. اگر دو بار در هفته این زمان عمل می گیرد که گل چمن به درستی.

به گفته او در یک فروشگاه گل در یک هفته دو بار ساقهها برگ و تمیز کردن گلدان شما می توانید.

او گفت که او با فروشندگان گل و گیاهان قادر به ایجاد که تولید کنندگان از گیاهان و گل ها و یا تامین کنندگان آماده سازی لازم برای نگهداری از گیاهان به مردم گفت:” آموزش و پرورش و همچنین در مورد چگونه, آبیاری محل, خدمات و مشخصات رنگ را می توان میل و رغبت تعداد زیادی از مردم به رشد گل ها و گیاهان به رشد است.

پایان پیام

دکمه بازگشت به بالا