۴ منبع ایران برای خرید ۱۸ میلیون دوز واکسن کرونا

توجه داشته باشید:

سعید نمکی ، در حاشیه دهمین نشست کمیته ملی 19 کوید ، گفت: ما در کمیته واکسیناسیون ، با کمک دانشمندان ، محققان و کارشناسان حاضر در کمیته ، کار واکسن کووید را دنبال کردیم. 19 “

وی افزود: “ما این روند را از سه طریق دنبال می كنیم.” آغازگر؛ خرید واکسن یکی از معتبرترین منابع در جهان است. ما یکی از کشورهایی هستیم که اختیار تعیین منبع را با خود داریم. ما چهار منبع برای خرید ، حدود 18 میلیون دوز برای خرید انتخاب کردیم و برخی دیگر از منابع و واکسن های جهان را که مازاد داشتند ، معامله کردیم.

نمکی تاکید کرد: در مسیر آماده سازی واکسن دوم ، باید بتوانیم مسیر را به صورت قرارداد مشترک ، تولید داخلی و تخصص فنی در خارج دنبال کنیم. گزارش امروز این نشست این بوده است که ما با دو یا سه کشور پیشرفت خوبی داشته ایم.

وی در مورد روش سوم تهیه واکسن گفت: روش سوم مبتنی بر دانش و محصولات ملی است که 4 مورد از آنها هفته گذشته در یک وبینار با سازمان بهداشت جهانی مورد بحث قرار گرفت و گزارشات ارائه شد ، و ما انتظار داریم 2 مورد از آنها در روزها و جلسات آینده “. روز چهارشنبه ، ما مجاز به دریافت فاز انسانی برای آزمایش بالینی هستیم و از چند روز آینده ، حداقل یکی از آنها کار آزمایش بالینی را بر روی مدل های انسانی آغاز می کند.

دکمه بازگشت به بالا