واکسن‌های موجود کووید-۱۹ در برابر انواع سویه‌های کرونا اثربخش است

هانس کلوگ ، مدیر منطقه ای WHO در اروپا ، امروز (پنجشنبه) گفت: “واکسن های Covid-19 که در حال حاضر برای مقابله با بیماری در کشورهای اروپایی استفاده می شود ، می تواند ایمنی را برای تمام گونه های ویروس کرونا فراهم کند.

وی افزود: مقامات بهداشتی باید در افزایش بروز این بیماری ناشی از ویروس کرونا ویروسی هوشیار باشند. اما اقدامات واکسیناسیون و کنترل می تواند از شیوع آنها جلوگیری کند.

مدیر منطقه ای WHO در اروپا گفت: “تمام ویروس های Covid-19 که تاکنون ظاهر شده اند به واکسن های موجود پاسخ داده اند.”

کشورها در سراسر اروپا توزیع واکسن ویروس کرونا را از چندین شرکت مختلف دارویی از جمله Pfizer ، Moderna ، Astrazenka ، Johnson & Johnson آغاز کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: “از زمان شناسایی سویه ویروس کرونا در هند به نام B.1.617 ، حداقل 26 کشور از 53 کشور منطقه اروپایی سازمان بهداشت اروپا آلوده شده اند.

وی به نقل از رویترز گفت: “ما هنوز در مورد فشار جدید یاد می گیریم.” B.1.1.7 نامیده خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا