تشکیلات خودگردان فلسطین فعالان سیاسی بازداشت شده را آزاد کرد

سرویس امنیتی فلسطین شیخ خضر عدنان و دیگر بازداشت شدگان را که پس از تجمع خواستار پیگرد عاملان قتل نزار بانات ، فعال فلسطینی بازداشت شده بودند ، آزاد کرد.

به گزارش مجله روز ، رسانه های فلسطینی گزارش دادند که سرویس امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین شیخ خضر عدنان و دیگر بازداشت شدگان بازداشت شده توسط نیروهای امنیتی در کرانه باختری از جمله عمر عصاف ، فادی قاران و لوب اشراق را آزاد کرد.

در همین رابطه ، مهند کرج ، وکیل فلسطینی ، خاطرنشان کرد که دادستانی کل همه بازداشت شدگان را که خواستار بازجویی از عاملان ترور نزار بانات بودند ، آزاد کرده است.

پیش از این ، شیخ خضر عدنان از آغاز اعتصاب غذا و ادامه آن تا آزادی خود خبر داده و با استخدام وکیلی برای تعقیب پرونده وی به دلیل خواندن غیرقانونی دادگاه و دستگیری و محاکمه وی مخالفت کرد.

پیش از این طارق سلمی ، سخنگوی رسانه ای جنبش جهاد اسلامی گفته بود که دستگیری شیخ خضر عدنان نقض آزادی های عمومی و نقض نمادهای ملی است.

وی افزود: ما سیاست بازداشت و سرکوب آزادی های مدنی توسط تشکیلات خودگردان فلسطین و سرویس های امنیتی را محکوم می کنیم.

این اقدام پس از واکنش های بین المللی از جمله نگرانی اتحادیه اروپا از ادامه سرکوب فعالان فلسطینی از سوی تشکیلات خودگردان صورت گرفت.

دکمه بازگشت به بالا