نشاط

رایزنی برخی اعضای هیئت اجرایی برای کارشناس خبره شدن! – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین ، نشست اعضای کمیته ملی المپیک و هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در شرایطی روز یکشنبه برگزار می شود که با حضور 5 کارشناس خبره که در مجمع کمیته عضویت دارند، حضور خواهند داشت. بزرگترین. مهم و شاید تنها دستورالعمل

انتصاب کارشناس از این جهت حائز اهمیت است که این افراد می توانند به عنوان اعضای دارای حق رای در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک حضور یابند و حتی کاندیدای یکی از کرسی های هیات رئیسه و هیات رئیسه باشند. در واقع این موضوع بهترین راه برای افرادی است که به دلایلی مانند بازنشستگی یا پایان دوره، در رأس هیچ فدراسیون و معاونی قرار ندارند و در مجمع کمیته ملی المپیک حضور ندارند.

این سوال باعث استعلام برخی از اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک برای جلب موافقت رئیس این کمیته برای معرفی خود به عنوان کارشناس شده است. افرادی مانند مجید شعیشه، مجید کیهانی، سید عبدی افتخاری و علی دادگر که در حال حاضر از اعضای هیات اجرایی هستند، امروز در جلسه کمیته ملی المپیک حضور یافتند و با سید صالح امیری مذاکره کردند تا موافقت وی را برای تبدیل شدن به یک کارشناس جلب کنند. آنها نمی توانند در انتخابات بعدی شرکت کنند زیرا صندلی ریاست در فدراسیون ها را ندارند.

البته مشخص نیست نتیجه رایزنی و مذاکرات چه تاثیری بر جلسه یکشنبه شورای اجرایی و نتیجه آن خواهد داشت اما ممکن است تکمیل هیات کارشناسی را به تاخیر بیندازد.

بر اساس اساسنامه کمیته ملی المپیک 5 نفر از اعضای مجمع این کمیته کارشناس هستند. این کارشناسان به پیشنهاد رئیس کمیسیون و تصویب هیأت رئیسه تعیین می شوند.

جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک روز یکشنبه از ساعت 10 آغاز می شود.

دکمه بازگشت به بالا