استان ها

بهسازی پارک های محله ای در دستور کار شرکت عمران و خدمات کیش

به گزارش خبرگزاری مجله روز از کیش، غفار آقازاده از اختصاص 20 میلیارد ریال اعتبار برای نوسازی بوستان های محله ای در مناطق مختلف شهری خبر داد و اظهار داشت: به منظور تسهیل دسترسی کودکان و خردسالان در فضای مناسب برای بازی های تاپایان در سال جاری، بهسازی پارک های محله ای در مناطق مختلف شهری انجام شده است. برخی از بازی های فرسوده در پارک های جزیره با تجهیزات تازه خریداری شده جایگزین می شوند.

وی با اشاره به اینکه المان های بازی پارک های این منطقه با توجه به شرایط اقلیمی جزیره از عمر مفید کمتری برخوردار است، افزود: از ابتدای سال تاکنون حدود 20 مجموعه در پارک محلات این جزیره قرار گرفته است. از اسباب بازی ها جدید جایگزین شده و این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

معاون خدمات شهری شرکت عمران، آب و خدمات گفت: با توجه به ترکیب جمعیتی جزیره کیش، بیشتر این المان ها به پارک محلات دو سفین و شهرک های بنیاد نو میرمهنا اختصاص می یابد.

به گفته آقازاده امسال 2 هزار متر مربع چمن مصنوعی و 3 هزار مترمربع زمین بازی نوسازی شده و وسایل شهربازی در هفت نقطه تعویض و نوسازی شده است.

وی افزود: قرار است در پایان سال در دوازده مکان دیگر اسباب بازی جمع آوری و اسباب بازی های جدید نصب شود.

وجود پارک های تفریحی محله ای در مناطق مسکونی یکی از ضروری ترین عوامل پایداری و توسعه حیات طبیعی و انسانی در شهرنشینی امروزی به شمار می رود.

48

دکمه بازگشت به بالا