بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان از بودجه سال جاری شهرداری تهران از منابع پایدار است

خزانه دار شورای شهر تهران گفت: بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان از بودجه سال جاری شهرداری تهران از منابع پایدار است.

به گزارش مجله روز، حبیب کاشانی در دویست و چهل و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارائه گزارش حساب درآمد و هزینه شهرداری تهران منتهی به اسفندماه سال ۱۴۰۲ و دو ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ گفت: متمم بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران مبلغ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بود و درآمدها در این متمم ۸۵ هزار و ۸۴۷ میلیارد تومان به میزان ۸۲ درصد، منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای ۱۲ هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان معادل ۱۱ درصد و منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی نیز مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان معادل پنج درصد است.

وی ادامه داد: در ۱۲ ماهه سال قبل ۱۱۶ هزار و ۷۷۶ میلیارد تومان وصول شد که نسبت به وصولی کل بودجه متمم ۱۱۲ درصد است و شهرداری عملکرد موفقی در این زمینه داشته است. از این رقم مجموع عملکرد نقد ۱۰۵ هزار و ۶۰۱ میلیارد تومان و ۱۱ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان غیرنقد بوده است. مقرر بود تسهیلات هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی اخذ شود که شهرداری دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

عضو شورای شهر تهران افزود: منابع حاصل از آورده شهرداری در پروژه مشارکتی در متمم بودجه حدود ۳۴ میلیارد تومان تعیین شده بود که ۲ هزار و ۹۷۱ میلیارد تومان ثبت شده و قابل تأمل است و باید در مورد آن توضیح داده شود. همچنین در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نیز مجموع منابع نقدی و غیر نقدی ۱۳ هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان است که نسبت وصولی به کل بودجه هشت درصد است.

وی تأکید کرد: در فصل اول موضوع درآمدها باید در دو ماهه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۰ هزار و ۳۲۳ میلیارد تومان به حیطه وصول در می‌آمد که ۱۲ هزار و ۲۶۷ میلیارد تومان معادل ۶۰ درصد وصول شده است. همچنین باید دو هزار و ۸۰۵ میلیارد تومان وصول می شد که مبلغ ۴۲۸ میلیارد تومان معادل ۱۵ درصد وصول شده است.

کاشانی با اشاره به اینکه در منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی باید دو هزار و ۵۱۱ میلیارد تومان وصول می شد که مبلغ ۸۱۸ میلیارد تومان معادل ۳۲ درصد وصول شده است، گفت: باید در ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۵ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان وصول شود که مبلغ ۱۳ هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان وصول شده و به عبارتی درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب ۵۳ درصد است.

وی افزود: در بخش هزینه‌ای تملک دارایی مالی و سرمایه‌ای در مجموع ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ابلاغ شده است؛ لیکن با تخصیص اعتبار هفت هزار و ۱۹۷ میلیارد تومان و عملکرد ۱۳۹ میلیارد تومان، درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار ۲ درصد است. در هزینه‌های نقدی و غیرنقدی اعتبار ابلاغی ۱۴۴ هزار میلیارد تومان است؛ لیکن با تخصیص هفت هزار و ۶۸۵ میلیارد تومان و پرداخت نقدینگی ۱۲ هزار و ۶۴۵ میلیارد تومان و عملکرد حدود ۱۴۰ میلیارد تومان، درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار دو درصد است.

خزانه دار شورای شهر تهران ادامه داد: بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۵۰ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان است که بیش از ۴۴ هزار و ۷۱۶ میلیارد تومان آن پایدار و ۱۰۶ هزار میلیارد تومان ناپایدار است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا