دو نوع از خدمات ارزی بانک‌ها را بشناسید

پرداخت مأموریت های ارزی و فرصت های تحصیل و هزینه های پزشکی معلمان از جمله خدمات ارزی ارائه شده توسط سیستم بانکی است و شرط لازم برای ارائه هر یک از این خدمات منوط به امضای حسابدار یا رئیس امور مالی و اداری و مسئول امور مالی. قائم مقام.

به گزارش مجله روز ، یکی از خدماتی که سیستم بانکی به مردم ارائه می دهد مربوط به واحد پول ماموریت است. پرداخت ارز مأموریت به صورت غیر ثابت و ثابت (کوتاه مدت و بلند مدت) به صورت موردی یا به درخواست وزارتخانه های دولتی ، سازمان ها / م institutionsسسات و بنگاه های اقتصادی و واحدهای وابسته و م institutionsسسات انقلاب اسلامی و عمومی و غیر – موسسات دولتی با امضای حسابدار یا مدیر ارشد مالی. و معاون اداری و مالی نهاد ذی صلاح هیچ محدودیتی در نرخ ارز ندارد.

علاوه بر این ، برای پرداخت ارز مأموریت در کوتاه مدت ، لازم است تصویر تأیید هیئت نظارت بر سفر خارجی کارکنان دولت را از متقاضی دریافت کرده و در سوابق مربوطه نگهداری کنید.

علاوه بر این ، برای فرصت های تحصیل و هزینه های پزشکی اعضای هیئت علمی ، قوانین و شرایطی برای فروش ارز به متقاضیان وجود دارد که به درخواست دانشگاه ها و سایر م institutionsسسات آموزشی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ارائه می شود. و آموزش بهداشت و پزشکی: حسابدار یا مدیر امور مالی و معاون اداری و مالی دانشگاه ها و م institutionsسسات آموزشی فوق الذکر با نرخ ارز رایگان هستند.

براساس این گزارش ، فروش ، انتقال یا پرداخت ارز برای هزینه های پزشکی ، از جمله هزینه های بیمه و پزشکی معلمان و خانواده های آنها که برای فرصت علمی ارسال شده اند ، با تأیید حسابدار یا مدیر مالی و اداری و معاون مالی دانشگاه ها و م institutionsسسات آموزشی رایگان و بدون محدودیت

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا