بازگشایی بازار بزرگ تهران /فعالیت صنوف گروه های شغلی یک و دو از شنبه در تهران مجاز شد

طبق گزارش ها شفافقاسم نوده فراهانی در مورد چگونگی کار اصناف از شنبه آینده طبق تصمیمات ستاد ملی ویروس کروناوی گفت ، با مشورت استاندار تهران و ستاد ملی ویروس کرونا هفته گذشته فعالیت های گروه شغلی دوم نیز تصویب شد و بنابراین ، از شنبه هفته آینده ، گروه های شغلی یک و دو مجاز به فعالیت هستند.

رئیس اتاق اصناف تهران افزود: “از روز شنبه 7 مه ، علاوه بر گروه اشغالگر اول ، فعالیت صنفی گروه دوم اشغالگر نیز مجاز و مجاز است برین با رعایت پروتکل های بهداشتی می توان به اساس این دو گروه حرفه ای پیوست.

او بیان کرد: برین محوطه ها و معابر بازار بزرگ تهران شنبه آینده بازگشایی می شوند ، اما تعطیلات گروه تجارت 3 و 4 از شنبه دوباره تمدید شده است و این جشن ها تا جمعه ، 19 مه ادامه دارد.

نوده فراهانی بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی تأکید کرد و گفت: واحدهای بازرسی اتحادیه ها و اتاق اصناف تهران نظارت کامل بر رعایت پروتکل های بهداشتی خواهند داشت و با متخلفان احتمالی و در صورت عدم رعایت پروتکل ها برخورد می کنند. با پروتکل های بهداشتی برای آنها 3 هفته پلمپ می شود.

دکمه بازگشت به بالا