آخرین اخبار از واکسن‌های ایرانی کرونا/ برنامه‌های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی در دولت آتی

یکی از اعضای کمیته واکسن تاج ملی آخرین جزئیات مربوط به تولید واکسن علیه تاج ایران را توضیح داد.

در مصاحبه ای با مجله روز ، دکتر مصطفی قانعی وی در مورد روند تولید واکسن علیه تاج ایرانی گفت: “ما منتظر اجازه ورود به مرحله سوم مطالعه بالینی واکسن اسپایکوژن و ورود به مرحله اول واکسن هستیم.” در مورد کارهای تحقیقاتی ، هیچ یک از مطالعات قبلی CTD ارائه نداده است ، اما ممکن است ماه آینده یک یا دو واکسن دیگر برای آزمایشات بالینی در دسترس باشد. هفت پروژه در حال تحقیق و پیش بالینی هستند که یکی از آنها احتمالاً Rnap با فناوری MRNA می تواند CTD خود را ماه آینده ارائه دهد.

وی افزود: فرصتی برای واکسیناسیون های ملی وجود دارد که براساس دستورات رئیس جمهور منتخب در اولویت قرار دادن حمایت از واکسن های ملی است. ما به عنوان دفتر مرکزی بیوتکنولوژی ریاست جمهوری ، مدل پشتیبانی را استخراج کردیم و به وضوح در مورد بودجه و نوع حمایت فکر کردیم. از این رو انتظار می رود که واکسن های داخلی با برنامه هایی که دولت به محض استقرار برنامه ریزی می کند با مشکلی روبرو نشوند.

در مورد واکسن برکت ، غنی گفت ، “در حال حاضر ، تولید و تزریق واکسن ادامه دارد و انتظار می رود که بتواند دو میلیون دوز واکسن در ماه تجویز کند تا مراحل بعدی در دو یا سه مرحله بعدی وارد مدار تولید شود. ماه برای افزایش تولید “.

وی افزود: واکسن کوپارس موسسه رازی هنوز زیر ساخت صنعتی ندارد و با تأمین این زیرساخت ها پیش بینی می شود ظرف 4 تا 6 ماه آینده بتواند آن را در مقیاس صنعتی تولید کند. این واکسن در حال حاضر در مرحله سوم یک آزمایش بالینی است.

وی تأکید کرد که هیچ یک از پروژه های تولید واکسن علیه تاج ایرانی شکست نخورده است. وی در مورد خط تولید واکسن اسپوتنیک در ایران گفت: “Octover خط تولید را راه اندازی کرده و Octover تولید کننده اسپوتنیک است و صاحب اسپوتنیک است که می تواند واکسن را به ایران یا هر کشور دیگری تحویل دهد.” به گفته وزیر بهداشت ، اولین تولید توسط روسیه تأیید شده است ، اما باید دید که چگونه و در چه حجم تولید می شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا