تندرستی

خدمات تشخیصی درمانی مبتلایان تالاسمی از پوشش بیمه خارج نشده است

خدمات تشخیصی و درمانی بیماران تالاسمی از پوشش بیمه ای مستثنی نیست

معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: هیچ یک از خدمات تشخیصی پزشکی تحت پوشش بیمه شدگان تالاسمی از پوشش مستثنی نشده است.

به گزارش مجله روز، مهرداد الهامی گفت: بسته حمایتی از بیماران تالاسمی اعلام شده از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت شامل سرفصل های ویزیت پزشک، مشاوره های روانی و تغذیه، شنوایی سنجی و بینایی سنجی، پرتوسنجی پزشکی، خدمات تصویربرداری و آزمایشگاه، خدمات توانبخشی است. در حال حاضر تحت نسخه ساماندهی الکترونیکی بیمه درمان اجرایی شده است و بیمه شدگان علاوه بر مظنه بیمه پایه به صورت الکترونیکی تحت پوشش صندوق قرار می گیرند.

وی افزود: بسته تالاسمی از جمله بسته هایی است که از آبان ماه امسال در مرحله اول اجرای صندوق صعب العلاج اجرایی شده است. در سال جاری هیچ یک از خدمات تشخیصی پزشکی تحت پوشش بیمه شده تالاسمی در مراکز سرپایی و بستری از پوشش مستثنی نبوده و تمامی تعهدات اولیه قبلی بیمه انجام شده است.

وی تاکید کرد: بهای تمام شده پمپ دفروکسامین (دسفرال) 100 درصد مبلغی است که طبق مقررات و بر اساس فاکتورهای معتبر به طور رسمی تعیین شده است، ضمن اینکه طبق بند (ج) ماده 74 قانون توسعه پنج ساله ششم جمهوری اسلامی. جمهوری ایران سازمان های بیمه گر پایه موظف به حمایت از داروهای تولید ملی بر اساس نوع ژنریک هستند، لذا انواع داروهای تخصصی تولید داخل تحت پوشش بیمه رایگان در بسته خدمات بیماران تالاسمی قرار می گیرند.

بر اساس اعلام سازمان بیمه سلامت، الهامی تصریح کرد: سازمان های بیمه گر در بحث کیفیت داروهای تولید داخل و مدیریت حجم تولید دخالتی نداشته اند و اختیار اظهارنظر در این خصوص در حدود اختیارات و وظایف است. از سازمان های مربوطه همچنین تهیه تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی طبق روال پیش بینی شده در قانون انجام شده است و کلیه تعرفه ها و آیین نامه اجرایی آن که توسط هیات محترم وزیران ابلاغ می شود ملاک عمل می باشد. . این سازمان

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا