تغییرات اساسی کتب آموزشی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه

معاون وزیر آموزش و پرورش ضمن اشاره به اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: طبق این اساسنامه و بر اساس اختیارات سازمان، اقدامات مهم و تاثیرگذاری بر ادامه روند تحصیل دانش آموزان با نیازهای ویژه صورت گرفته که تغییرات اساسی کتب آموزشی گروه‌های مختلف دانش آموزان با نیازهای ویژه مخصوصا گروه کم توان ذهنی و طیف اتیسم از جمله آن است.

به گزارش مجله روز، حجت‌اله الماسی در گردهمایی مدیران مدارس استثنایی و مراکز جامع سنجش استان همدان، گفت: خدمتی که معلمان مدارس استثنایی به دانش آموزان با نیازهای ویژه ارائه می‌کنند، از خالصانه‌ترین اعمال و مصداق بارز عمل صالح است که در آیات و روایات به آن اشاره شده است.

الماسی ضمن تاکید بر اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور که سندی راهبردی و عملیاتی به شمار می‌رود، افزود: طبق این اساسنامه و بر اساس اختیارات سازمان، اقدامات مهم و تاثیرگذاری بر ادامه روند تحصیل دانش آموزان با نیازهای ویژه صورت گرفته است که تغییرات اساسی کتب آموزشی گروه‌های مختلف دانش آموزان با نیازهای ویژه مخصوصا گروه کم توان ذهنی و طیف اتیسم از جمله آن است.

وی اضافه کرد: کتب آموزشی تدوین شده برای این دانش آموزان باید عمل‌گرا باشد و این هدف در دیگر بخش‌های آموزش آنان نیز باید به کار بسته شود.

الماسی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مفاد مهم اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور تاکید بر فعالیت‌های حوزه توانبخشی است و این حوزه باید بر تمامی حوزه‌های دیگر آموزش و پرورش، دانش آموزان با نیازهای ویژه ورود پیدا کند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: یکی از اقدامات بسیار مهم در راستای ارائه خدمات نوین آموزشی به دانش آموزان توان یاب، تامین نیروی انسانی و معلم مورد نیاز آنان از دانش آموختگان دانشگاه‌های شهید رجایی و فرهنگیان است که پس از گذراندن دوران تحصیل خود آماده ارائه خدمات مطلوب آموزشی به این گروه از دانش آموزان هستند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا