روز «مصیبت» در فلسطین؛ از ایستادن در برابر خانه‌های غصب شده تا حمله نظامیان صهیونیست

گزارش گروه بین المللی خبرگزاری “فارس”., ارتش رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه است و بر ساکنان کرانه باختری و فلسطین که در آن تظاهرات از ضربات مهاجمان مورد حمله قرار گرفت.

نظامیان صهیونیست به منظور متفرق کردن فلسطینی ها در اعتراض به اشغال این کشور از گلوله و آتشعلل و گاز اشک آور استفاده شد.

فلسطینی ها در داخل و خارج سرزمین های اشغالی فلسطین امروز جمعه (۱۵ مه) که مصادف با سالگرد اشغال فلسطین توسط صهیونیست ها و استقرار رژیم صهیونیستی حق بازگشت به خانه و محله به غصب و خانواده خود را.

در برخی از بخش هایی از کرانه باختری رود اردن و برخی از خانواده ها از فلسطین در رابطه با خانه های غصب شده است که در حال حاضر صهیونیست ها در آنها زندگی می کنند مالکیت خانه های آنها تاکید کرد و گفت که پس از ۷۲ سال تا خانه های خود شدند و نه فراموش.


در النکبت در فلسطین

در برخی از مناطق و همچنین بزرگسالان با سند و قانون و یا کلید خانه های خود را در زمان. تاکید کرد که بدون در نظر گرفتن که چگونه بسیاری از به تصویب آن زمان ساکنان صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی آنها به زودی فراموش نخواهد کرد.


پیرزن فلسطینی اسناد خانه به عکس


کشور فلسطین; یک گواهی نامه از ثبت نام

۱۵ ماه از روز فاجعه اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی (موسوم به روز نکبت) در سال ۱۹۴۸ آن را. کلمه “رویداد” (مصیبت) یادآور خاطرات دو خوشحال بودند با فلسطینیهاست حافظه: اولین, ایجاد اسرائیل در ۱۹۴۸ و دوم اخراج شد برای ۸۰۰ هزار نفر از فلسطینی ها از آنها بومی شهرستان است.

لبه پیام/.

دکمه بازگشت به بالا